Prv ako kúpime ovocné stromčeky

Prv ako kúpime ovocné stromčeky

Jar nám už klope na dvere, preto sa poďme pozrieť do záhradky, či sa už stromy preberajú po zime. Tá stará jabloň doslúžila a vzadu je ešte miesto na kríky malín... Ide čas sadenia ovocných stromov a kríkov.

Ako ich vybrať, na čo je treba dávať pozor? Všímajte si nadzemnú časť ale aj podzemnú časť: tú, ktorou bude strom ukotvený v pôde a cez ktorú bude prijímať živiny a vlahu pre dobrý rast. Koreň by mal byť dobre vyvinutý a okrem hlavného koreňa a bočných korienkov by mal mať dostatok jemných vlásočnicových korienkov.

Veľkosť koreňovej sústavy je však rôzna u rôznych typov podpníkov jedného ovocného druhu. Napríklad odroda jablone Golden delicious na podpníku MM 106 bude mať väčší koreň ako tá istá odroda na podpníku M 9. Preto ich nemôžeme porovnávať.

Kmienok stromu by nemal byť poškodený a popraskaný. Trhliny a poranenia sú vstupmi pre rôzne baktérie a huby. Korunka alebo aj jednotlivé výhony by mali mať zdravý vzhľad a nepoškodené púčiky.

A pozor, všímajme si, či už pri kúpe nie je stromček preschnutý alebo dokonca celkom suchý.

Doposiaľ sme sa venovali vonkajším znakom kvality. Aj u ľudí hodnotíme najprv ich vzhľad, príjemný či menej príjemný, postavu, tvár, farbu vlasov. Ich vlastnosti a charakter sa ukážu až neskôr. Podobne aj stromy majú vnútornú kvalitu.

Táto je výsledkom úrovne škôlkarskej firmy a kvality východiskového biologického materiálu, z ktorého bol stromček vyrobený. Je to proces náročný na odbornosť. Výrobca musí mať dáta o tzv. kritických bodoch a zabezpečiť vystopovateľnosť pôvodu materiálu v priebehu celého výrobného cyklu. Garantuje tiež pravosť odrody a zdravotný stav rastlín, ktoré sú v škôlkach pravidelne prehliadané inšpektormi ÚKSUP.

Každý takýto výpestok sa dostáva do predaja s úradnou náveskou modrej alebo bielej farby, podľa pôvodu východiskového materiálu. Tento systém je platný pre celú Európsku úniu. Je to vlastne doklad totožnosti pre každý ovocný stromček.

Pri nákupe si teda všímajte, či váš ovocný strom, ktorý nakupujete v záhradnom centre, supermarkete alebo na trhu, má takýto pas, alebo je to cudzinec bez dokladov, ktorý sa pohybuje na našom trhu načierno...

A nezabudnite, že pre ovocné stromčeky aj po vysadení v záhrade platí, že má byť vyváženosť medzi rastom koruny a koreňov. K tomu im vytvára podmienky múdry ovocinár.

Váš Floramarket Tím :)

Napísať odpoveď